Αναζήτηση

Sort by

Veress Needle

6.50 (χωρίς ΦΠΑ)
6.50 (χωρίς ΦΠΑ)

Single Use Trocar 5-12mm w/ universal seal

22.00 (χωρίς ΦΠΑ)
22.00 (χωρίς ΦΠΑ)

Single Use Trocar 5-10mm w/ universal seal

20.00 (χωρίς ΦΠΑ)
20.00 (χωρίς ΦΠΑ)

Single Use Trocar 5mm w/universal seal

20.00 (χωρίς ΦΠΑ)
20.00 (χωρίς ΦΠΑ)

Single Use A&S Cannula 5mm with tubes

28.00 (χωρίς ΦΠΑ)
28.00 (χωρίς ΦΠΑ)

Single Use Endoscopic Retriever

18.00 (χωρίς ΦΠΑ)
18.00 (χωρίς ΦΠΑ)

Single Use Endoscopic Retriever

18.00 (χωρίς ΦΠΑ)
18.00 (χωρίς ΦΠΑ)

Single Use Endoscopic Retriever

18.00 (χωρίς ΦΠΑ)
18.00 (χωρίς ΦΠΑ)

Single Use Endoscopic Retriever 120mm

9.00 (χωρίς ΦΠΑ)
9.00 (χωρίς ΦΠΑ)

Single Use Endoscopic Retriever 90mm

8.00 (χωρίς ΦΠΑ)
8.00 (χωρίς ΦΠΑ)

Back to Top
Product has been added to your cart