Αναζήτηση

Καθώς η ιατρική προχωρά προς καλύτερη φροντίδα των ασθενών, οι τραπέζες C-arm είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι για την αντικατάσταση ανοικτών επεμβάσεων με επεμβάσεις ελάχιστης επέμβασης που πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση ακτινογραφικής ακτινοβολίας. Η Surgical Tables Inc. αφιερώνεται στην παροχή καινοτόμων, ευέλικτων και ποιοτικών λύσεων εικόνας για την πλατφόρμα των ασθενών, στην οποία πραγματοποιούνται αυτές οι προηγμένες επεμβάσεις. Παρέχουμε λύσεις για κινητές τράπεζες εικόνας για τη διαχείριση του πόνου, την ουρολογία, την αγγειοχειρουργική, το ERCP, τη γαστρεντερολογία, τις βαριατρικές επεμβάσεις, την κτηνιατρική εικονογραφία και άλλα.

URO-MAX series C-Arm Table
Back to Top
Product has been added to your cart